Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Xavier Veilhan Dark Matter - 31 Mar 2011 to 8 May 2011

Current Exhibition


31 Mar 2011 to 8 May 2011
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Saturday - Sunday noon - 4 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
p: +46 (0)8 612 00 75
m:
f: +46 (0)8 612 00 76
w: www.andrehn-schiptjenko.comSketch by Xavier Veilhan, 2011
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Xavier Veilhan


Dark Matter
Xavier Veilhan at Andréhn-Schiptjenko


March 31 – May 8, 2011

Andréhn-Schiptjenko proudly announces Dark Matter, Xavier Veilhan’s sixth solo-exhibition at the gallery. The opening takes place in the presence of the artist on Thursday March 31 between 5 – 8 pm. Veilhan, represented by Andréhn-Schiptjenko since 1993, is arguably France’s most distinguished contemporary artist. His most important exhibition to date is at the Chateau de Versailles in 2009 (after Jeff Koons in 2008 and before Takashi Murakami in 2010), when he invested not only the castle itself but also the extensive gardens with new and site-specific works.

Dark Matter is the name for the estimated and invisible huge amount of matter that make up the major part of matter in galaxies. As the galaxies are the largest structures in the world it follows that most of the matter in the entire universe is invisible and unknown to us. Ongoing research attempts to discover exactly what this dark matter is, how much there is, and what effect it may have on the universe as a whole.

Dark Matter presents entirely new works consistent with Veilhan’s œuvre all made specifically for the exhibition. Concerned with the scenography of a dedicated presentation, Veilhan addresses issues of perception as well as the physical and temporal relationships created within the context of the exhibition format.
The exhibition is based on five different bodies of work that will coexist in a dark ambiance: carbon, metal, wood, paint, all dark, deep blue and black like in a painting by Ad Reinhardt. The technical white is the white of laboratories and NASA, the technical black the one from cameras and luxury cars. The use of the black is as much a technical choice as an evocation. The exhibition is conceived as a reduction of elements from reality, from body to cosmos, from balance to inertia. Carbon draws a line between a universal basic element (C) and its high tech form as it appears in the Mobile and the two David statues.

Xavier Veilhan’s was most recently shown in a solopresentation at The Armory Show, New York and is currently on view in the solo-exhibition Free Fall, inaugural exhibition of Space Louis Vuitton, Tokyo as well as in the groupshow Chefs d´oeuvres, Centre Pompidou, Metz, until May 2011. Upcoming solo-exhibitions include a wide survey-show at the Muscarnok Kunsthalle, Budapest, Hungary opening in July 2011.

For further information and visuals, please contact the gallery. The exhibition runs through May 8 and the gallery is open Tuesday – Friday 11 – 6 pm and Saturday – Sunday 12 – 4 pm.Next exhibition: New paintings by Julie Roberts, opening May 13.Dark Matter
Xavier Veilhan på Andréhn-Schiptjenko


31 Mars – 8 Maj, 2011

Andréhn-Schiptjenko har glädjen att bjuda in till Dark Matter, Xavier Veilhans sjätte separatutställning på galleriet. Vernissage äger rum i konstnärens närvaro torsdag 31 mars kl 17-20. Xavier Veilhan, som har representerats av Andréhn-Schiptjenko sedan 1993, är tveklöst en av Frankrikes mest uppmärksammade och framgångsrika konstnärer. Hans hitintills viktigaste utställning är den på slottet i Versailles år 2009 (efter Jeff Koons 2008 och före Takashi Murakami 2010), där han visade ett flertal större verk såväl inne i själva slottet som i dess omfattande parker, alla nya och plats-specifika.

Dark Matter är benämningen på den enorma och osynliga mängd av massa som utgör den större delen av galaxer. Eftersom galaxer är de största strukturerna i världen betyder det att det mesta av universums materia är osynligt och okänt för oss. Omfattande forskning pågår för att utröna exakt vad detta Dark Matter är, hur mycket som finns och vilken effekt det kan ha på universum som helhet.

Dark Matter presenterar helt nya verk, alla gjorda specifikt för utställningen. I linje med Veilhans œuvre och utifrån hans intresse för utställningen som form och idé undersöker han frågeställningar kring såväl vår varseblivning som de fysiska och tidsmässiga förhållanden som skapas inom utställningskontexten.
Utställningen kretsar kring fem olika typer av verk som samexisterar i en mörk anda: kol, metall, trä, färg, alla i djupblått och svart som i en Ad Reinhardt målning. Det vita är laboratorievitt som hos NASA, det svarta svart som i högteknologiska kameror och lyxbilar. Användandet av det svarta är ett tekniskt motiverat val men också en slags besvärjelse. Utställningen är formulerad som en reducering av element från verkligheten, från kropp till kosmos, från balans till trög inaktivitet. Kol är förbindelselänken mellan ett universellt grundämne (C) och den högteknologiska form så som det förekommer i Mobile och de två David statyerna.

Xavier Veilhan visades nyligen i en solopresentation på The Armory Show, New York och är för närvarande aktuell med separatutställningen Free Fall, på Space Louis Vuitton, Tokyo och i grupputställningen Chefs doeuvres, Centre Pompidou, Metz. Kommande separatutställningar innefattar bl a en omfattande översikt på Muscarnok Kunsthalle, Budapest, Ungern, som öppnar i juli 2011.

För ytterligare information och bilder vänligen kontakta galleriet. Utställningen pågår t o m söndag 8 maj och galleriet är öppet tisdag–fredag kl 11-18, lördag–söndag kl 12-16.


Nästa utställning:
Staying together, nya målningar av Julie Roberts, vernissage 13 maj.
SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP