Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Annika von Hausswolff - Overhaul - 25 Aug 2011 to 25 Sept 2011

Current Exhibition


25 Aug 2011 to 25 Sept 2011
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comAnnika von Hausswolff, Untitled, 2011
12
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Annika von Hausswolff


Overhaul
Annika von Hausswolff

August 25 – September 25, 2011

We are proud to open the season with a solo show by Annika von Hausswolff. The opening takes place on Thursday September 25th between 5-8 pm.

Annika von Hausswolff has become known for her staged photographic images and objects. Her new works are based on a documentary project examining a world in rapid change and flux. The exhibition OVERHAUL is a continuation of the collaboration with Jan Jörnmark, Associate Professor of Economic History in Stockholm and Gothenburg. Von Hausswolff and Jörnmark have travelled around Europe and USA in search of places to photograph for the book “The Abyss” (to be published in October 2011). Annika von Hausswolff has selected symbolically charged images from this vast material for her show at the gallery.

The exhibition consists of photographic documents of houses and places left behind. Abandoned by the people who once inhabited them, urban explorers and graffiti artists are now the only ones who enter these buildings through closed doors and windows. In spite of the lack of legitimate activity in these places, the photographs provide a narrative of man’s symbiosis with the buildings she erects. These are temporary abodes which like train stations accompany our journey through life. In this context the title OVERHAUL becomes both a statement and a question. Is our world in urgent need of renovation or is an improvement already in progress?

The documentary imagery has been von Hausswolff’s principal characteristic but her photographs have until now always been carefully staged with a clear conceptual approach. Her new body of work is both clearly rooted in her early fascination for documentary photography inspired by photographers like Anders Petersen and Christer Strömholm but they are also leaving the last decades of staged imagery behind. Still though, many elements in von Hausswolff’s new works refer to her early works.

Annika von Hausswolff has through the years used the desolated space as a motive in both two- and three-dimensional form. A strong feeling of after the fact has been evoked and the melancholia that her new works might cause has always been present in her images. Her gaze is still the same but the boundaries of the documentary are stretched and bent.

Annika von Hausswolff, Associated Professor of Photography at the School of Photography at the University of Gothenburg, was most recently shown in Stockholm at Magasin 3 Stockholm Konsthall, 2008 in the retrospective exhibition ”Ich bin die Ecke aller Räume" and in the exhibition Another story with works from the collection at Moderna Museet. She has recently been seen in solo exhibitions at La Conservera, Centro de Art Contemporáneo, Murcia, Spain (catalogue) and the Turku Art Museum, Finland.


---


Overhaul
Annika von Hausswolff

August 25 – September 25, 2011

Vi är stolta över att starta höstsäsongen med en soloutställning av Annika von Hausswolff. Vernissagen äger rum torsdagen den 25 augusti kl. 17–20.

Annika von Hausswolff har gjort sig känd för sina iscensatta fotografiska bilder och rumsliga objekt. I sin nya utställning på Andréhn-Schiptjenko presenterar hon nu verk baserade på ett dokumentärt arbete från en värld stadd i snabb förändring och flux. Utställningen OVERHAUL är en vidareutveckling av ett samarbete med Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia. I syfte att fotografera platser av betydelse till boken Avgrunden (oktober 2011), har von Hausswolff och Jörnmark rest till olika platser i världen och det är ur detta digra material som Annika von Hausswolff valt ut ett antal bilder av mer symbolisk karaktär.

Utställningen består av fotografiska dokument av hus och platser som lämnats kvar. De har övergivits av de människor som förut befolkade dem och det är endast urban explorers och grafitti konstnärer som numer tar sig in i byggnaderna via igenbommade fönster och dörrar. Trots bristen på verksamhet på dessa platser skriver fotografierna en text om människans symbios med de byggnader hon uppför. Dessa är tillfälliga boningar som likt tågstationer ackompanjerar vår resa genom tillvaron. Titeln OVERHAUL blir i detta sammanhang både ett påstående och en fråga. Är vår värld i stort behov av en renovering eller är det i själva verket ett förbättringsarbete som redan pågår?

Trots att det dokumentära bildspråket alltid varit ett av Hausswolffs signum har hennes bilder de facto varit arrangerade och haft ett tydligt konceptuellt anspråk. Hennes utställning på Andréhn-Schiptjenko rör sig nu såväl bakåt som framåt. Bakåt i tiden då de första impulserna till Hausswolffs bildskapande har sitt ursprung i det dokumentära projektet genom fotografer som Anders Petersen och Christer Strömholm. Framåt i tiden, då ett tydligt brott med de senaste decenniernas iscensatta bildvärld kan skönjas. Dock är det många element i detta nya arbete som har direkta referenser till konstnärens tidigare bilder.

Annika von Hausswolff har redan tidigare rört sig i ödsliga rum, både i fotografisk form och tredimensionella gestaltningar. En stark känsla av after the fact har ofta framkallats av hennes bilder och det vemod som den nya utställningen möjligen kan ge upphov till har länge kunnat spåras i hennes arbete. Blicken är densamma och dokumentärens gränser flyttas fram en smula.

Annika von Hausswolff, som även är adjungerad professor på Högskolan för Fotografi i Göteborg, visades senast i Stockholm på Magasin 3 Stockholm Konsthall, 2008 i den retrospektiva utställningen ”Ich bin die Ecke aller Räume" och i utställningen med verk från samlingarna, En annan historia på Moderna Museet. Hon har nyligen ställt ut separat på La Conservera, Centro de Art Contemporáneo, Murcia, Spanien och Turku Art Museum, Finland.

Utställningen pågår tom söndagen den 25 september och galleriets öppettider är tisdag – fredag 11 – 18, lördag – söndag 12 – 16. För ytterligare information och bilder vänligen kontakta galleriet.

Annika von Hausswolff samtalar med Lars-Erik Hjertström Lappalainen om sitt konstnärskap och senaste utställningar på Moderna Museet lördagen den 27 augusti kl 14.00. Fri entré, i Auditoriet.
SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP