Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Part of the Problem- Johan Zetterquist - 29 Sept 2011 to 6 Nov 2011

Current Exhibition


29 Sept 2011 to 6 Nov 2011
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comJohan Zetterquist, Death Stairs (Snake Dream), 2009
Pencil on paper
47.5 x 54 cm.
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Johan Zetterquist


Part of the Problem- Johan Zetterquist
September 29 – November 6, 2011

We are proud to present Johan Zetterquist’s third solo show at the gallery. The opening takes place on Thursday Sep 29, 5 – 8 p.m.

For the past decade, Zetterquist has been working with a series of works titled Proposals for Public Art. His texts, drawings, sculptures and models present anarchistic and often absurd proposals for public artworks. Zetterquist attacks the system from within and with no concessions to political correctness he has been questioning our ideas on what is acceptable and what is not.

His new works at Andréhn-Schiptjenko continue to explore the urban landscape and what surrounds us but they are in many ways more complex than his earlier proposals.

The main work in the show is a large, sculptural object, inspired by the fake ruins built during the Romanticism. Zetterquist became interested in these constructions during a studio scholarship in Bamberg, Bavaria, Germany. They were erected to emphasize the surrounding nature and Johan made the work Study for a Monument (Bavarian Fence) there. It was later shown at Invaliden in Berlin and at Market in Stockholm 2010 by Andréhn-Schiptjenko.

The new work Study for a Monument (Zion Fence) continues on this theme and it comes in the shape of a large, black fence. Zetterquist has emphasized the wooden pattern on every board with a wood-milling cutter, sculpting them to look even more like the board it originally was. By painting them with several layers of black acrylic he creates the effect of them looking highly superficial, mimicking nature.

Johan Zetterquist is born 1968 and has recently been exhibited at Invaliden in Berlin and Missionen in Gagnef, Sweden. Together with Staffan Boije af Gennäs he curated the show ”Nordic Darkness” at Kristinehamns Konstmuseum, Sweden this year.

For further information and visuals, please contact the gallery. The exhibition runs through Sunday November 6 and the gallery is open Tuesday-Friday 11-6 pm, Saturday – Sunday 12-4 pm.

---

Part of the Problem - Johan Zetterquist
29 september – 6 november, 2011

Vi är stolta över att presentera Johan Zetterquists tredje separatutställning på galleriet. Vernissagen äger rum torsdagen den 29 september kl. 17–20.

Johan Zetterquist har under senaste 10 åren arbetat med en serie verk med den övergripande titeln Proposals for Public Art. I form av texter, teckningar, skulpturer och modeller har han behandlat det publika rummet och presenterat anarkistiska och ofta absurda förslag på offentliga konstverk. Utan eftergift åt det politiskt korrekta har Zetterquist attackerat systemet inifrån genom att föreslå ett nytt urbant landskap med ett starkt inslag av ifrågasättande av den kollektiva uppfattningen om vad som är acceptabelt eller ej.

I sin nya separatutställning på Andréhn-Schiptjenko fortsätter han med förslagen men komplicerar ytterligare sitt språk och frågeställningarna kring vad som omger oss.

Huvudverket i utställningen är ett stort skulpturalt objekt, inspirerat av romantikernas ruinbyggen. Det var under en stipendiestiftelse i Bayerska Bamberg som Zetterquist blev intresserad av dessa konstruerade ruiner, byggda för att förstärka det romantiska i den kringliggande naturen. Där påbörjade han verket Study for a Monument (Bavarian Fence) som har visats på Invaliden i Berlin och på Market i Stockholm 2010 av Andréhn-Schiptjenko. Det nya verket Study for a Monument (Zion Fence) utgör en fortsättning på temat och är ett stort, svart plank där varje bräda har en konstgjord, utfräst träådring. Brädorna är målade med flera lager akryl med resultatet att de ser ut som leksaker, ytterst artificiella, men efterliknande det absolut naturliga och verket refererar på så sätt till den tidiga postmodernismens idéer om ”äkta” kontra ”falskt”.

Johan Zetterquist är född 1968 och har nyligen varit aktuell med utställningar på Invaliden i Berlin och Missionen i Gagnef där han ställde ut tillsammans med Henrik Håkansson, Linda Tedsdotter och Lotta Antonsson. Tillsammans med Staffan Boije af Gennäs sammanställde han utställningen ”Nordic Darkness” på Kristinehamns Konstmuseum i år.

Utställningen pågår tom söndagen den 6 november och galleriets öppettider är tisdag – fredag 11 – 18, lördag – söndag 12 – 16. För ytterligare information och bilder vänligen kontakta galleriet.

-

Next show: Omid Delafrouz, Nov 10, 2011


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP