Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: The End - Omid Delafrouz - 10 Nov 2011 to 22 Dec 2011

Current Exhibition


10 Nov 2011 to 22 Dec 2011
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comOmid Delafrouz
Midsommardröm, 2011
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Omid Delafrouz


The End - Omid Delafrouz at Andréhn-Schiptjenko
November 10 – December 22, 2011

Andréhn-Schiptjenko is pleased to present Omid Delafrouz’ first solo show at the gallery. The opening takes place on Thursday, November 10th, 5 p.m. to 8 p.m.

Omid Delafrouz (b. 1982 in Tehran) lives and works in Gothenburg, Sweden. He was educated at Malmö Art Academy in 2002-2005 and then finished his Master’s degree at Valand School of Fine Art in Gothenburg, Sweden, in 2007. His latest shows include a solo show at Brändström & Stene, Stockholm in 2007 and the group show New Scene at Bohusläns Museum in Uddevalla, Sweden, in 2011. The same year, Andréhn-Schiptjenko showed him at Market art fair in Stockholm, Sweden.

Omid Delafrouz builds his images through a meticulous process. They are charged with references tied to our age and more particularly to the young generation that grew up during the last twenty years of 20th century, in a popular culture obsessed with images, surface and consumption. His detailed images are filled with time-markers, where every individual element relates to other parts of the work and jointly create layers of meanings and narratives

A fundamental idea for Omid’s work is an attempt to express the zeitgeist with its own means. He depicts people and places in his own surroundings with the same means and tools as the types of images his generation grew up with.

Consequently my work bears an affinity to those of the dominating figures of the classic Pop art; Roy Lichtenstein, Patrick Caulfield and, in later years, Julian Opie. But if one, like me, sees classic Pop art as a big party where artists and galleries were busy celebrating their commercial triumphs, I see my own work as the morning after the party when Pop art wakes up in confusion and hung over and, despite Hölderlin’s grim words: “We are a sign without interpretation”, dare ask itself: What happened? Where are we? What shall we do?”
Omid Delafrouz

The exhibition runs through December 22nd and our opening hours are: Tuesday to Friday 11 – 6 p.m. and Saturday and Sunday 12 noon – 4 p.m. For more information and images, please contact the gallery.
The End - Omid Delafrouz på Andréhn-Schiptjenko
10 november – 22 december, 2011

Andréhn-Schiptjenko har glädjen att presentera Omid Delafrouz första separatutställning på galleriet. Vernissage äger rum torsdagen den 10 november kl. 17 – 20.

Omid Delafrouz (född 1982 i Teheran) är bosatt och verksam i Göteborg. Han har utbildat sig vid Konsthögskolan i Malmö 2002–05 och tog därefter sin masterexamen vid Konsthögskolan Valand 2007. Samma år hade han en uppmärksammad separatutställning på Brändström & Stene i Stockholm. År 2011 visade Andréhn-Schiptjenko honom på Market och han deltog även i utställningen Ny Scen på Konsthallen Bohusläns museum.

Genom en mycket omsorgsfull process bygger Omid Delafrouz upp bilder, laddade med referenser knutna till vår tid och framförallt till den unga generation som växte upp under de tjugo sista åren av 1900-talet i en populärkultur besatt av bilder, yta och konsumtion. De detaljrika bilderna är fyllda av tidsmarkörer där varje enskilt bildelement relaterarvidare till andra delar av verket och tillsammans skapar lager av betydelser och berättelser.

En bärande idé i Omids arbete är att försöka uttrycka tidsandan med dess egna medel. Han skildrar personer och platser i sin egen omgivning med samma medel och verktyg, som de bildtyper hans generation vuxit upp med.

Mitt arbete bär följaktligen tydligt på vissa formella släktskap med den klassiska popkonstens tongivande gestalter, Roy Lichtenstein, Patrick Caulfield och nu senast Julian Opie. Men om man, likt mig, ser den klassiska popkonsten som en stor fest där konstnärer och gallerier mest verkade upptagna med att fira kommersiella triumfer, ser jag mitt eget arbete som morgonen efter festen då popkonsten förvirrat vaknar upp med bakfylla och, trots Hölderlins bistra ord: ”Ett tecken är vi utan tydning”, vågar fråga sig: Vad hände? Var är vi? Vad ska vi göra?
Omid Delafrouz

Utställningen pågår t.o.m. den 22 december och galleriets öppettider är tisdag – fredag 11 – 18, lördag – söndag 12 – 16. För ytterligare information och bilder vänligen kontakta galleriet.

SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP