Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Cajsa von Zeipel - Lento Violento - 23 Aug 2012 to 30 Sept 2012

Current Exhibition


23 Aug 2012 to 30 Sept 2012
Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comLento Violento
Cajsa von Zeipel at Andréhn-Schiptjenko
23 augusti – 30 september, 2012


Artists in this exhibition: Cajsa von Zeipel


Lento Violento
Cajsa von Zeipel at Andréhn-Schiptjenko

23 augusti – 30 september, 2012

Andréhn-Schiptjenko proudly announces Lento Violento, Cajsa von Zeipel’s first solo exhibition. The show opens on Thursday 23 August between 17-20 and runs through Sunday 30 September.

Cajsa von Zeipel works with large format sculptures that carry references to both fashion and teen culture, the Renaissance masters and the classical tradition of sculpture. They are modelled in polystyrene and the final form covered with a layer of plaster. The white surface, the unclothed figures and the realistic depiction of the tall and thin characters have an aesthetic that is simultaneously appealing and scary. Her figures seamlessly move from the attractive to the repulsive, grotesque and studied.

Von Zeipel’s primary motifs have previously exclusively consisted of young women or teenage girls. Their associated attributes such as platform shoes and ponytails, serve as indications of a sub-cultural affiliation. They are often involved in subversive homoerotic games with a dark undertone. These works have focused on issues related to contemporary expressions in popular culture, questions of gender and explorations of female sexuality.

By using the teenage girl and the fact that popular culture is critical to the construction of identity, von Zeipel has captured a world that is elusive, sometimes self-destructive, but also rebellious.
In her solo exhibition at Andréhn-Schiptjenko entitled Lento Violento (slow, violent), von Zeipel also includes sculptures depicting young men. The androgynous characters are all involved in sexual games and hierarchical conformation. The works are installed amongst mirrors, which allude both to the myth of Narcissus and the idea of self-reflection. Through their constellations, the sculptures come to represent different characters in a drama. The viewer gets involved in a psychological game between individuals, their lust and greed.

Cajsa von Zeipel, born 1983, graduated from the Royal Art Academy in Stockholm 2010. She has earned critical acclaim and public attention through a number of sculptures in monumental formats such as Pretty Vacant at MOOD in Stockholm and Seconds of Ecstasy, an 8-meter high sculpture from her degree show, now in the collections of the Gothenburg Art Museum. Her work is also currently on view in the Borås International Sculpture Biennale.

-

Lento Violento
Cajsa von Zeipel på Andréhn-Schiptjenko

23 augusti – 30 september 2012

Andréhn-Schiptjenko är mycket stolta över att presentera Lento Violento, Cajsa von Zeipels första separatutställning. Vernissage äger rum torsdagen den 23 augusti mellan 17-20 och utställningen pågår t o m söndagen den 30 september.

Cajsa von Zeipel arbetar med skulpturer i stora format som bär på referenser till såväl mode-och tonårskultur, som till renässansens mästare och den klassiska skulpturtraditionen. Skulpturerna modelleras fram i frigolit och den slutgiltiga formen täcks med ett lager av gips. Den vita ytan, de avklädda gestalterna och den realistiska återgivningen i de långdragna figurerna har en på samma gång lockande som skrämmande estetik. Hennes verk kan glida på en skala från att vara attraktiva och begärliga till att vara frånstötande, groteska och manieristiska.

Von Zeipels främsta motiv har varit unga kvinnor eller tonårstjejer, med tillhörande attribut som platåskor och hästsvans, indikerande en subkulturell tillhörighet. De är ofta involverade i subversiva homoerotiska lekar med mörk underton. Dessa arbeten har kretsat kring aktuella frågeställningar som rör populärkulturella uttryck, genus och gränsöverskridande kvinnlig sexualitet.

Genom att utgå från tonårsflickan och hur populärkultur är avgörande för identitetsskapandet, lyckas von Zeipel fånga en värld som är både undflyende och ofta självdestruktiv, men också upprorisk.

I sin separatutställning på Andréhn-Schiptjenko med titeln Lento Violento (långsam våldsam), visar von Zeipel för första gången även skulpturer föreställande unga män. De androgyna karaktärerna är alla indragna i sexuella lekar och hierarkisk inordning. Verken installeras bland speglar som anspelar på Narcissusmyten och självbespegling och på så sätt kommer skulpturerna att utgöra olika karaktärer i ett drama. Betraktaren blir indragen i ett psykologiskt spel mellan individerna, deras lust och begär, men blir även själv betraktad av dem.

Cajsa von Zeipel, f. 1983, utexaminerades från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2010.
Hon har redan hunnit presenterat en rad skulpturer i monumentala format som tex verket Pretty Vacant i MOOD-gallerian i Stockholm och Seconds of Ecstasy, en 8 meter hög skulptur från hennes avgångsutställning som nu finns i Göteborgs Konstmuseums samlingar. Hon är just nu aktuell på Borås Internationella Skulpturbiennal.

Andréhn-Schiptjenko


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP