Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Tony Matelli - 15 Nov 2012 to 20 Dec 2012

Current Exhibition


15 Nov 2012 to 20 Dec 2012
Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comTony Matelli - Arrangement, 2012
Painted bronze


Artists in this exhibition: Tony Matelli


Tony Matelli

November 15 – December 20, 2012

Andréhn-Schiptjenko is proud to present Tony Matelli’s fifth solo show at the gallery. The opening takes place in the presence of the artist on Thursday 15th November between 5-8 pm. The exhibition runs through 20th December.

Tony Matelli is one of several artists who have become known for reinterpreting the tradition of hyperrealism in American sculpture. During recent years he has moved away from his earlier depictions of humans and animals towards examining signs of human presence.

Arrangement is a beautifully composed bronze bouquet of white and pink lilies, flipped upside down. The bouquet rests on a single petal. While the gravity is miraculously absent this majestic flower becomes a symbolic gesture through its own implausible presentation.

In the paintings on mirror and Window Sculptures, Matelli investigates transparency and opacity. The mirror paintings appear to be simple graffiti when it is in fact a thorough process of layering of urethane and acid on a mirrored ground. The windows are copies of cheap and mass-produced windows, created in laser-cut steel and cast bronze. The glass is replaced by opaque metal and the window, through the History of Art a symbol for an opening to new worlds; here becomes a barrier to a view.

Tony Matelli (b. 1971) lives and works in Brooklyn. His work is currently shown in a major mid-career retrospective; Tony Matelli: A Human Echo at ARoS, Aarhus Kunstmuseum. The exhibition is accompanied by a catalogue and runs through 30 December, 2012.

The show will subsequently travel to Bergen Kunstmuseum, 22 February – 28 Mars, 2013.

Next show: Peter Hagdahl, 10 January – 10 February, 2013.

-

Tony Matelli

15 november – 20 december, 2012

Andréhn-Schiptjenko är stolta över att presentera Tony Matellis femte separatutställning på galleriet. Vernissage äger rum i konstnärens närvaro torsdagen den 15 november mellan 17-20. Utställningen pågår t o m söndagen den 20 december.

Tony Matelli är en av flera konstnärer som har gjort sig kända för att omtolka den amerikanska realistiska skulpturtraditionen. Under de senaste åren har han rört sig bort från sina tidigare avbildningar av människor och djur till att röra sig kring tecken för mänsklig närvaro.

Arrangement, är en uppochnedvänd bukett av vackert sammansatta vita och rosa liljor. Liljorna är handmålade och skapade av hundratals gjutna bronselement. Buketten balanserar vilandes på ett enda blad. Samtidigt som gravitationen är mirakulöst frånvarande är denna iögonfallande och majestätiska blomma en symbolisk gest genom sin osannolika presentation.

Med målningarna på spegel och Window Sculptures utforskar Matelli transparens och opacitet. Målningarna förefaller vara enkel graffitti men är i själva verket är en noggrann process av skiktningar av uretan och syra på spegelbotten. Fönstren är en kopior av ett billiga, massproducerade fönster, laserskurna i stål och gjutna i brons. Glasen är utbytta mot opak metall och fönstret, genom konsthistorien en symbol för en öppning mot nya världar, fungerar här snarare som ett hinder för vyn.

Tony Matelli (f. 1971) bor och arbetar i Brooklyn. Hans verk visas just nu i ett stort retrospektiv; Tony Matelli: A Human Echo på ARoS, Aarhus konstmuseum. Utställningen medföljs av en katalog och pågår till 30 december, 2012. Därefter går utställningen vidare till Bergen Kunstmuseum, 22 februari – 28 mars, 2013.

Andréhn-Schiptjenko


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP