Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Peter Hagdahl - Liquids - 10 Jan 2013 to 10 Feb 2013

Current Exhibition


10 Jan 2013 to 10 Feb 2013
Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comPeter Hagdahl
Liquids
10 January – 10 February 2013


Artists in this exhibition: Peter Hagdahl


Liquids
Peter Hagdahl at Andréhn-Schiptjenko
10 January – 10 February 2013

Andréhn-Schiptjenko is proud to inaugurate 2013 with Peter Hagdahl’s sixth solo exhibition at the gallery. The exhibition opens on Thursday January 10 between 5-8 pm and runs through Sunday February 10.

Hagdahl (b 1956) is since the early 1990’s one of Sweden’s most acclaimed artists working with digital and new media. He was Professor of Art and New Media at The Royal College of Art, Stockholm 1999-2009 and has since then been a research fellow and guest professor at the Department of Computer and Systems sciences at the University of Stockholm. His work reached a very large audience in 2012 with the inauguration or the public commission Liquid Sky, one of Europe’s largest interactive LED-installations, in the outdoor ceiling of Stockholm Mood.
Influence, change and transformation are key concepts in Hagdahl’s work. The seminal work Sustained (1992), an installation where sculpture, painting, drawings, snapshots, newspaper clippings and a mobile power supply formed a web of different forces and their interconnections, succeeded in relating global oil trade to the digestive systems of a single individual (as illustrated by President Bush’s gastric flu).

The possibility to visualise change is continuously fascinating to Hagdahl and he has rigorously pursued projects that in varying ways investigate both material and immaterial processes. In Liquids, Hagdahl returns to an exhibition scenography that has become a classic in his œuvre, with a long sculpture placed close to the floor that intersects the space and acts a point of departure for numerous images and objects – sculpture, projected images and animations, painting, works on paper and photography.

Liquids deals with changes and transformations of emotions and states of mind within individuals as well as within larger communities. The apparently stable is transformed into the ephemeral and the volatile, thus question this very dichotomy. Liquids simultaneously explores and exposes the construction of complex systems, systems that in turn reflect connections and interdependencies of contemporary society.


Liquids
Peter Hagdahl på Andréhn-Schiptjenko
10 januari – 10 februari 2013

Andréhn-Schiptjenko har nöjet att inleda år 2013 med Peter Hagdahls sjätte separatutställning på galleriet. Utställningen har vernissage torsdag 10 januari kl 17-20 och pågår t.om söndag 10 februari.

Hagdahl (f 1956) är alltsedan tidigt 1990-tal en av Sveriges främsta konstnärer inom nya media och var professor i konst och nya media på Kungl. Konsthögskolan, Stockholm under åren 1999-2009. Därefter var han forskare och är nu bl.a. verksam som gästprofesssor på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. För en bredare publik är han kanske mest känd för det stora verket Liquid Sky, en av Europas största interaktiva LED-installationer, under yttertaket på Stockholm Mood, Norrlandsgatan.

Påverkan, förändring och förvandling är nyckelord i Peter Hagdahls arbeten. Redan 1992 visade Andréhn-Schiptjenko installationen Sustained där skulptur, måleri, teckningar, snapshots, tidningsurklipp och ett kraftaggregat skapade ett system av olika krafters påverkan som omfattade det mesta från den globala oljehandeln till en presidents magsjuka.

Möjligheten att gestalta förändring har fortsatt fascinera Hagdahl och han har konsekvent arbetat med projekt som på olika sätt undersöker materiella och immateriella flöden och processer.
I den nu aktuella utställningen återkommer Hagdahl till en utställningsscenografi som är klassisk för honom med en långt liggande skulptur som skär genom rummet från vilket en serie bilder och föremål utgår. I utställningen ingår skulptur, projektioner, animationer, måleri, teckning och fotografier.

Utställningen har sin utgångspunkt i förvandlingar och förändringar av känslotillstånd och stämningar hos såväl enskilda individer som hela samhällssystem och det till synes stabila ställs mot det flyktiga och tillfälliga. Den både undersöker och blottlägger konstruktionen av olika komplexa system, system som i sin tur speglar det samtida samhällets olika samband och beroenden.

Andréhn-Schiptjenko


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP