Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Anna Kleberg - Djurkyrkogården (The Pet Cemetery) - 9 Jan 2014 to 16 Feb 2014

Current Exhibition


9 Jan 2014 to 16 Feb 2014
Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comAnna Kleberg, Djurkyrkogården II, 100x126cm.


Artists in this exhibition: Anna Kleberg


Djurkyrkogården (The Pet Cemetery)
Anna Kleberg at Andréhn-Schiptjenko

January 9 – February 16, 2014

The pet cemetery Djurkyrkogården lies hidden on the island Djurgården in Stockholm. There are around 2000 graves for pets; dogs, cats, turtles and horses and new graves are continually added. The oldest is believed to belong to the author August Blanche’s dog Nero, buried in mid 19th century.

With the pet cemetery as a starting point, and with support in the Attachment Theory, (developed by among others Bowlby and Ainsworth in the middle of the 20th century), Kleberg has made a new film in which she investigates questions concerning how attachment affects us in our close relationships and by the loss or lack of them and all that they incorporate; closeness, security and care. The film is built around conversations with people who have experienced a close human-animal relationship.

"I started thinking about things such as the relationship with a pet; the contact, and what happens with the relationship when the pet dies and so forth. Many of us probably have more physical contact with the computer's keyboard today. How does that affect us?"

The new film will be premiered in the exhibition, Kleberg's fourth at the gallery, and will be shown with a group of photographs also taken at Djurkyrkogården.

The new work refers to Anna's long-term interest in the act of seeing and how our perception of reality and our experience of our surroundings are dependent on our psychological, ideological and cultural baggage. In the film Djurkyrkogården, Kleberg dwells on the borderline between the staged and the documentary. She also comes nearer a wider and more explicit narrative than in her earlier work.

Anna Kleberg, born in 1970, lives and works in Stockholm. Her work has been shown in exhibitions in Sweden and abroad, in shows at Uppsala Art Museum, Malmö Art Museum, Kulturhuset, Stockholm, Contemporary Art Center of Thessaloniki, Greece, Sharjah International Biennal, Sharjah, Mori Art Center, Tokyo and Galerie Ilka Bree, Bordeaux. Kleberg's work can be found in several public and private collections in Europe and the USA. Since 2010, she works with the exhibition programme Kamarade together with the art historian Amelie Edlund and the art director Maja Kölqvist.The opening takes place on Thursday January 9th, 5 - 8 p.m.


For more information and images, please contact the gallery.
The film Djurkyrkogården is a co-production between Anna Kleberg,
Mostfilm and Sweden’s Television.


Djurkyrkogården
Anna Kleberg på Andréhn-Schiptjenko

9 januari – 16 februari, 2014Djurkyrkogården ligger undangömt belägen på Djurgården i Stockholm. På platsen finns ca 2000 gravar för husdjur. Här ligger hundar, katter, sköldpaddor och hästar begravna och nya gravar tillkommer ständigt. Den äldsta tros tillhöra författaren August Blanches hund Nero som begravdes i mitten av 1800-talet.

Med platsen Djurkyrkogården som utgångspunkt och med stöd i anknytningsteorin, utvecklad av bland andra Bowlby och Ainsworth i mitten av 1900-talet, undersöker Kleberg i en ny film frågor kring hur vi påverkas i våra nära relationer och i förlusten alt. avsaknaden av dem med allt vad de innebär av närhet, trygghet och omsorg. Filmen är uppbyggd kring samtal med personer som på något sätt har eller har haft en relation till ett djur.

”Jag började tänka på saker som förhållandet till ett husdjur, beröring, vad händer med förhållandet till djuret när det dör osv. Många av oss har kanske mest beröring med ett tangentbord idag. Hur påverkar det oss?”

I utställningen, som är Annas fjärde på galleriet, premiärvisas den nya filmen tillsammans med en grupp fotografier som också är tagna på Djurkyrkogården.

De nya verken knyter an till Annas långtgående intresse för seendet och hur vår verklighetsuppfattning och upplevelsen av omgivningen är beroende av vad vi bär med oss för psykologiskt, ideologiskt och kulturellt bagage. I Djurkyrkogården rör sig Kleberg i gränslandet mellan det iscensatta och dokumentära. Hon närmar sig också ett vidare och mer explicit berättande än i tidigare arbeten.

Anna Kleberg, född 1970, bor och arbetar i Stockholm. Hennes verk har visats både i Sverige och utomlands i utställningar på bl.a. Uppsala Konstmuseum, Uppsala, Sverige, Malmö Konstmuseum, Malmö, Sverige, Kulturhuset, Stockholm, Sverige, Contemporary Art Center of Thessaloniki, Grekland, Sharjah International Biennial, Sharjah, Förenade Arabemiraten, Mori Art Center Zone, Tokyo, Japan, Galerie Ilka Bree, Bordeaux, Frankrike. Klebergs verk finns representerade i ett flertal offentliga och privata samlingar i Europa och USA. Sedan 2010 driver hon utställningsprogrammet Kamarade tillsammans med konstvetaren Amelie Edlund och formgivaren Maja Kölqvist.Vernissage äger rum torsdagen den 9 januari, kl 17-20.


För mer information och bilder vänligen kontakta galleriet.
Filmen Djurkyrkogården är en samproduktion mellan Anna Kleberg,
Mostfilm och Sveriges Television.

Andréhn-Schiptjenko


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP