Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Martin Jacobson - Landscapes - 15 May 2014 to 28 June 2014

Current Exhibition


15 May 2014 to 28 June 2014
Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comMartin Jacobson, Landscape 7, 2014
Oil on canvas
255 x 195 cm, 100 3/8 x 76 3/4 in.
123


Artists in this exhibition: Martin Jacobson


Landscapes
Martin Jacobson at Andréhn-Schiptjenko
May 15 – June 28, 2014
 
We proudly present Martin Jacobson’s third exhibition at Andréhn-Schiptjenko. The opening takes place on Thursday, May 15, 5 - 8 p.m.

Martin Jacobson’s most recent watercolours and oil paintings depict landscapes in an almost unreal range of colours. The starting point is images found on the ”scrap heap” of art history. Jacobson collects images at flea markets, second hand bookshops and on the internet. He looks for archetypical motifs and themes such as sunsets, moonlight, forests, water, sky and roads. Interpreting the originals is a way for Martin Jacobson to create an image that is both new and old, familiar and unknown. It is an attempt to repair the gap that time and space have created between the present time and the found image. In the works in the exhibition, Jacobson has more particularly focused on light and colour phenomena, which he feels correspond to the human condition. The sunset reminds us of time passing by and the dancing flecks of flight of the movement of all things.
   
Through painting I want to give myself a push over the threshold. I try to create images, which I cannot imagine and can only appear through painting. I begin with an idea. After a while I must abandon the original idea and follow the will of the image. I feel I have succeeded when the image has taken me to a previously unknown place. Without me getting lost on the way. Every image is a step of the way, a fragment of a larger image. The impetus to depict is a way for me to create a link between the depicted and myself. To give an abstract experience a concrete form.
Martin Jacobson

Martin Jacobson (b. 1978) graduated from Malmö Art Academy in 2005. His solo exhibition Excursions at the Nordic Watercolour Museum in Skärhamn, Sweden, recently closed. His works have been shown in shows such as The Traveller’s Guide to the Other Side at La Conservera, Murcia, Spain, in the Danish pavilion at the Venice Biennale in 2009; in the exhibition The Collectors, curated by Elmgreen & Dragset, at the 17th Biennale of Sydney; in the exhibition The Beauty of Distance, curated by David Elliott, and Nordic Delight at the Institut Culturel Suèdois i Paris, curated by Sinziana Ravini.
 

Landskap
Martin Jacobson på Andréhn-Schiptjenko
15 maj – 28 juni, 2014
 
Vi är stolta över att presentera Martin Jacobson tredje utställning på Andréhn-Schiptjenko. Vernissage äger rum torsdagen den 15 maj, kl. 17-20.

Martin Jacobsons senaste akvareller och oljemålningar avbildar en sorts landskap i en kraftfull, nästan overklig färgskala med utgångspunkt i bilder funna på konsthistoriens ”skräphög”. Jacobson samlar förlagor på loppmarknader, antikvariat och på internet. Vad han söker efter är arketypiska motiv och teman som solnedgången, månskenet, skogen, vattnet, himlen och vägen. Tolkandet av förlagorna är för Martin Jacobson ett sätt att skapa en bild som är både ny och gammal, bekant och främmande. Ett slags reparerande av den spricka som tid och rum dragit upp mellan nuet och den funna bilden. I de aktuella verken har Jacobson speciellt fokuserat på ljus- och färgfenomen som han upplever korresponderar med våra mänskliga förutsättningar. Solnedgången som påminner om tidens gång och dansande ljusfläckar som påminner oss om alltings rörelse.
   
Genom måleriet vill jag knuffa mig själv över min egen tröskel. Jag försöker skapa bilder som jag inte kan föreställa mig och som endast kan framträda genom måleriet. Jag börjar med en idé. Efter en stund måste jag överge ursprungsidén och följa bildens vilja. Jag känner att jag lyckats när bilden har fört mig till en för mig främmande plats. Utan att jag gått vilse på vägen. Varje bild är ett steg på vägen, ett fragment av en större bild. Impulsen att avbilda är för mig ett försök att skapa en länk mellan mig och det avbildade. Att ge en abstrakt erfarenhet en konkret form.
Martin Jacobson

Martin Jacobson (f. 1978) utexaminerades från Malmö Konsthögskola 2005. Han har nyligen avslutat separatutställningen Exkursioner på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Hans verk har visats bl.a. i utställningen The Traveller’s Guide to the Other Side på La Conservera, Murcia, Spanien, i den danska paviljongen i utställningen The Collectors, sammanställd av Elmgreen & Dragset på Venedig biennalen 2009, på the 17th Biennale of Sydney i utställningen The Beauty of Distance, curerad av David Elliott och i Nordic Delight, på Institut Culturel Suèdois i Paris, curerad av Sinziana Ravini.Andréhn-Schiptjenko


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP