Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Tobias Bernstrup - South Of Heaven - 21 Aug 2014 to 27 Sept 2014

Current Exhibition


21 Aug 2014 to 27 Sept 2014
Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comSouth Of Heaven
Tobias Bernstrup
August 21 – September 27, 2014


Artists in this exhibition: Tobias Bernstrup


South Of Heaven
Tobias Bernstrup at Andréhn-Schiptjenko
August 21 – September 27, 2014

"We learn from history that we do not learn from history" ~ Friedrich Hegel

Andrehn-Schiptjenko is pleased to present Tobias Bernstrup’s exhibition South Of Heaven, his third solo show at the gallery. The opening takes place on August 21, 5 – 8 p.m.

Tobias Bernstrup has been working internationally for more than 15 years and has been noted for his works influenced by computer games and his transgender musical performances. His work exists in the borderland between the virtual and the real, fascinated by the dystopian landscape. This is a theme he has explored in several media, from interactive computer games, animations and paintings to sculptures and performances.

In this exhibition he presents the video work South of Heaven, whose starting point is the painting Monastery Graveyard in the Snow by the German romantic painter Caspar David Friedrich (1774-1840). The painting was destroyed in 1945 in the bombing of Berlin by the allies in the last stages of World War II. The only remaining evidence of the painting is a black and white photograph.

Tobias Bernstrup has recreated the landscape of the painting in the form of a three-dimensional landscape model, constituting the scene of the film. The film becomes a kind of memory from the fictive place that was once depicted in the painting, and a reminder that man’s dreams of ideal worlds time and time again end in death and destruction.

In addition to the video, the exhibition consists of a new series of sculptures and watercolour paintings.

Tobias Bernstrup’s work has been exhibited in many major museums around the world, such as Moderna Museet, Stockholm, Palais de Tokyo, Paris, Lyon Biennale, Shanghai Duolun MoMA, The Gothenburg Museum of Art, Uppsala Art Museum, Cairo Biennale, MASS MoCA, Massachusetts, Miami MoCA, Utah MoCA, Salt Lake City and Basel Museum Für Gegenwartskunst.

The exhibition runs through September 27. For press images and more information, please contact Anna Hesselbom at anna@andrehn-schiptjenko.com. Special thanks to the studio program at Art Lab Gnesta.

--

South Of Heaven
Tobias Bernstrup på Andréhn-Schiptjenko
21 augusti – 27 september, 2014

"Historien lär oss att vi ingenting lär oss av historien." ~ Friedrich Hegel

Andrehn-Schiptjenko har glädjen att presentera Tobias Bernstrups utställning South Of Heaven som är hans tredje separatutställning på galleriet. Vernissagen äger rum torsdagen den 21 augusti, kl. 17-20.

Tobias Bernstrup har varit internationellt verksam i över 15 år och har uppmärksammats för sina datorspelsinfluerade verk och könsöverskridande musikperformances. Hans konst rör sig i gränslandet mellan det virtuella och reella, med en fascination för det dystopiska landskapet. Detta är något som han under årens lopp utforskat i en rad medier, från interaktiva datorspel, animationer, målningar och skulpturer till performances.

I utställningen visar han bland annat det nya videoverket South Of Heaven som utgår från målningen Klosterkyrkogård i snö av den tyske romantiske målaren Caspar David Friedrich (1774-1840). Målningen förstördes 1945 i samband med de allierades bombningar av Berlin under andra världskrigets slutskede. Kvar av tavlan finns endast ett svartvitt fotografi.Tobias Bernstrup har återskapat målningens motiv i form av en fysisk landskapsmodell, vilken utgör scenen för filmen. Filmen blir ett slags minne från den fiktiva platsen som en gång målningen skildrade samt en påminnelse om att människans drömmar om idealiserade världar gång på gång slutar med död och förstörelse.

Utöver videon visas även en ny serie skulpturer och akvareller.

Tobias Bernstrups arbeten har visats på en rad större museer och institutioner över hela världen, bland dessa Moderna Museet, Stockholm, Palais de Tokyo, Paris, Lyonbiennalen, Shanghai Duolun MoMA, Göteborgs konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Kairobiennalen, MASS MoCA, Massachusetts, Miami MoCA, Utah MoCA och Basel Museum Für Gegenwartskunst.

Utställningen pågår till 27 september. För pressbilder och mer information, vänligen kontakta Anna Hesselbom, anna@andrehn-schiptjenko.com. Speciellt tack till ateljéprogrammet hos Art Lab Gnesta.


Andréhn-Schiptjenko


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP