Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Julie Roberts - Children’s Army - 2 Oct 2014 to 8 Nov 2014

Current Exhibition


2 Oct 2014 to 8 Nov 2014
Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
T: +46 (0)8 612 00 75
F: +46 (0)8 612 00 76
M:
W: www.andrehn-schiptjenko.comJulie Roberts, Home Alone, 2014
Oil on linen
50.5 x 40.5 cm (60.5 x 50.5 cm framed).


Artists in this exhibition: Julie Roberts


Children’s Army
Julie Roberts at Andréhn-Schiptjenko

October 2 – November 8, 2014

Andréhn-Schiptjenko proudly presents Julie Roberts’ fourth solo show at the gallery. The opening takes place on October 2, 5-8 pm in the presence of the artist. The exhibition runs through November 8, 2014.

Since the early 90ies, when she participated in Aperto at Venice Biennale, Julie Roberts has been noticed for her individual and technically complex painting. Investigating archival material, her subject matter has been the exploration of power and the exposed, such as women whose bodies have been restricted through for example medicine and psychiatry and children, whose early years were characterized by turbulence and insecurity brought on by war or family circumstances.

In recent years, she has worked with a series of paintings, drawings and watercolours based on archival photographs of children who were evacuated or placed in foster care during the Second World War. Children’s Army was a concept in Great Britain where children were counted on to be brave soldiers and pull their weight. They were expected to accept being evacuated and to serve as, for instance, fire fighters.

Though Julie Roberts’ very stylized paintings depict specific children highly affected by the great and overthrowing events of the 20th century, they emerge as universal representations of the abandoned child, a heroic survivor in a violent and hard world, a reality also in our days.Born in 1964, Julie Roberts studied at Glasgow School of Art at the same time as Douglas Gordon and was a part of the group of artists known as the YBA, with Damien Hirst as the leading figure.

Julie Roberts’ work was recently shown in a major solo show at The Talbot Rice Gallery in Edinburgh, Scotland, and is currently on display in Magasin 3 Stockholm Konsthall’s exhibition The Drawing Room, running through December 14, 2014.

Her work is included in a large number of public collections, such as The Hirshhorn Museum, Washington DC, Moderna Museet, Stockholm, Magasin 3 Stockholm Konsthall, Stockholm, Indianapolis Art Museum, Indiana, The Tate Gallery, London, The Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh, The National Museums and Galleries of Wales, Cardiff, Centre National des Arts Plastiques, Paris, and Serralves Museum of Contemporary Art, Oporto, Portugal.

---

Children’s Army
Julie Roberts på Andréhn-Schiptjenko

2 oktober – 8 november, 2014

Andréhn-Schiptjenko har glädjen att presentera Julie Roberts fjärde separatutställning på galleriet. Konstnären närvarar vid vernissagen 2 oktober, kl. 17-20. Utställningen pågår till 8 november, 2014.

Julie Roberts har sedan början av 90-talet, då hon deltog i Aperto på Venedigbiennalen, blivit uppmärksammad för sitt egenartade och tekniskt komplexa måleri. Genom att använda arkivmaterial som utgångspunkt, har Julie Roberts återkommande ämne varit utforskandet av makt och de utsatta, såsom kvinnan vars kropp begränsats genom t.ex. medicin och psykiatri och barn vars tidiga år präglats av turbulens och osäkerhet orsakade av t.ex. krig och familjeomständigheter.

Under de senaste åren har hon arbetat med en serie målningar, teckningar och akvareller som har sin utgångspunkt i arkivfoton på barn som evakuerades eller placerades i fosterhem under andra världskriget. Children’s Army var ett begrepp i Storbritannien då även barnen förväntades vara tappra soldater och dra sitt strå till stacken. De skulle acceptera att evakueras och att även i vissa fall tjänstgöra som t.ex. brandvakter.

Trots att Julie Roberts hårt stiliserade målningar är specifika porträtt av barn som påverkades av 1900-talets stora och omvälvande händelser, träder de fram som starka, universella representationer av det övergivna barnet, en heroisk överlevare i en våldsam och hård värld, en värld som är en realitet även i vår tid.

Julie Roberts, född 1964, studerade på Glasgow School of Art samtidigt med bl.a. Douglas Gordon och var del av den grupp konstnärer som kom fram som the YBA med Damien Hirst i spetsen. Hennes verk har nyligen visats i en stor separatutställning på The Talbot Rice Gallery i Edinburgh, Skottland. Verk av Julie Roberts visas nu i Magasin 3 Stockholm Konsthalls utställning The Drawing Room som pågår till 14 december, 2014.

Hennes verk återfinns i ett stort antal offentliga samlingar, bl.a. The Hirshhorn Museum, Washington DC, Moderna Museet, Stockholm, Magasin 3 Stockholm Konsthall, Stockholm, Indianapolis Art Museum, Indiana, the Tate Gallery, London, The Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh, The National Museums and Galleries of Wales, Cardiff, Centre National des Arts Plastiques, Paris, och Serralves Museum of Contemporary Art, Oporto, Portugal.


Andréhn-Schiptjenko


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP