Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Peter Hagdahl : Velocity, clouds and bubbles - 19 Feb 2009 to 22 Mar 2009

Current Exhibition


19 Feb 2009 to 22 Mar 2009
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Saturday - Sunday noon - 4 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
p: +46 (0)8 612 00 75
m:
f: +46 (0)8 612 00 76
w: www.andrehn-schiptjenko.comImage © the artist. Courtesy Andréhn-Schiptjenko
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Peter Hagdahl


Velocity, clouds and bubbles.
Peter Hagdahl at Andréhn-Schiptjenko
February 19 – March 22, 2009


It is with great pleasure Andréhn-Schiptjenko presents Peter Hagdahls’s fifth solo exhibition, Velocity, clouds and bubbles. The exhibition opens Thursday February 19, 5 pm - 8 pm, and runs through March 22.

Hagdahl (b 1956) is one of Sweden’s most prominent artists since the early 1990’s and is Professor of Art and New Media at the Royal University College of Fine Arts, where he is also responsible for Mejan Lab’s, the school’s arena for experimental extracurricular activities. Influence, change and transformation are key concepts in Hagdahl’s work. In 1992 Andréhn-Schiptjenko showed his seminal work Sustained where sculpture, painting, drawings, snapshots, press clippings and an engine created a system of different powers capable of influencing things from global oil trade to the President Bush’s upset stomach.


The possibilities for visualizing change have continued to fascinate Hagdahl and he has consequently been working with projects that in different ways investigate material and immaterial fluxes and processes.

Velocity, clouds and bubbles is a series of new works where materiality is put to the fore and uncover a multilayered field of dependencies between dynamic processes, atmospheric conditions, transformations and facts. The exhibition, consisting of photo, sculpture and video, displays the material consequences of the processes at hand. It has its point of departure in change and transformations of emotional states and feelings within individuals as well as within entire social systems. Hagdahl exposes and simultaneously investigates the construction of different complex systems, systems that in turn reflect contemporary society’s connections and dependencies.Hastighet, moln och bubblor.
Peter Hagdahl på Andréhn-Schiptjenko
19 februari – 22 mars, 2009Det är med stor glädje Andréhn-Schiptjenko presenterar Peter Hagdahls femte separatutställning, Hastighet, moln och bubblor. Utstsällningen har vernissage torsdag 19 februari kl 17-20 och pågår t.om söndag 22 mars.

Hagdahl (f 1956) är alltsedan tidigt 1990-tal en av Sveriges främsta konstnärer. Han är professor i konst och nya media på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där han också ansvarar för verksamheten inom Mejan Labs, Konsthögskolans plats för experimentell verksamhet som sträcker sig utanför skolans verksamhet till den samtida konstscenen. Påverkan, förändring och förvandling är nyckelord i Hagdahls arbeten. Redan 1992 visade Andréhn-Schiptjenko installationen Sustained där skulptur, måleri, teckningar, snapshots, tidningsurklipp och ett kraftaggregat skapade ett system av olika krafters påverkan som omfattade det mesta från den globala oljehandeln till en presidents magsjuka.


Möjligheten att gestalta förändring har fortsatt fascinera Hagdahl och han har konsekvent arbetat med projekt som på olika sätt undersöker materiella och immateriella flöden och processer.

Hastighet, moln och bubblor är en serie nya verk där materialiteten tagit en större plats än i tidigare projekt och som blottlägger ett mångbottnat spänningsfält mellan dynamiska skeenden, atmosfäriska tillstånd, transformationer och fakta. Utställningen, som består av foto, skulptur och video, visar prov på en lekfull materiell konsekvens av de processer som är föremål för konstnärens intresse. Hastighet, moln och bubblor har sin utgångspunkt i transformationer och förändringar av känslotillstånd och stämningar hos såväl enskilda individer som hela samhällssystem. Hagdahl både undersöker och blottlägger konstruktionen av olika komplexa system, system som i sin tur speglar delar av vår samtids olika samband och beroenden.

SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP