Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: KATARINA LÖFSTRÖM - Dark Matter - 19 Nov 2009 to 20 Dec 2009

Current Exhibition


19 Nov 2009 to 20 Dec 2009
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Saturday - Sunday noon - 4 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
p: +46 (0)8 612 00 75
m:
f: +46 (0)8 612 00 76
w: www.andrehn-schiptjenko.comKatarina Löfström "Crying Skyscrapers", 2009
Image © the artist. Courtesy Andréhn-Schiptjenko
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: KATARINA LÖFSTRÖM


KATARINA LÖFSTRÖM
Dark Matter

November 19 - December 20, 2009


Andréhn-Schiptjenko is delighted to present Katarina Löfström’s second solo show Dark Matter, an installation including objects and a video work at the gallery.

The opening takes place on Thursday November 19th, at 5 p.m. to 8 p.m. and runs through December 20.

In earlier video works such as Tower, An Island, Score and Little Star (shown at Andréhn-Schiptjenko in 2006) Katarina Löfström has reduced and abstracted a flow of images down to its lowest common visual denominator.

The exhibition Dark Matter consists of new work conceived under hypnosis and also relates to other psychic states on the border between, for example, dream and wakefulness. The light work Rosario’s Morse code messages “Eyes Open” and “Wide Awake” are classic termination commandos, used to bring the subject out of hypnosis.

Löfström has, in earlier video works, taken an interest in loops and reflections in a non-linear flow of images. In the new video work Crying Skyscrapers she has returned to those themes, now in the shape of a dreamlike animated panning over the facades of building. She takes them into the physical room with sculptures such as Secret Garden, two ornamented mirrors that are hermetically turned towards each other, and the new multiples shown in the exhibition.

Katarina Löfström was born in 1970 and lives and works in Stockholm. She graduated from University College of Arts, Craft & Design in Stockholm in 1997 and has also worked with music and in advertising, with, among others, Jonas Åkerlund. In 2007, Katarina Löfström had a solo show at Uppsala Art Museum. The same year the permanent installation Coloratura, a light work that visualizes and is activated by the sound activities in the building, was inaugurated at the cultural venue Uppsala Konsert och Konferens. For the European Patent Office in Munich she has made the permanent light installation Rosario, of which the gallery will show a smaller version. The last years, she has also been shown at Künstlerhaus Bethanien, Berlin, where she was on the Iaspis studio grant in 2003, and at Kiasma, Helsinki, Tramway in Glasgow and Kunsthaus Graz..
Katarina Löfström
Dark Matter

19 november – 20 dec, 2009


Andréhn-Schiptjenko har glädjen att presentera Katarina Löfströms andra separatutställning på galleriet. Utställningen öppnar torsdagen den 19 november, kl. 17 – 20.

Katarina Löfström har tidigare främst gjort sig känd för att i videoverk så som Tower, An Island, Score och Little Star (visad på Andréhn-Schiptjenko 2006) reducera och abstrahera ett bildflöde ner till minsta visuella gemensamma nämnare.

Utställningen Dark Matter innehåller nya verk som är framarbetade under hypnos, men som även relaterar till andra psykiska gränstillstånd som t ex det mellan dröm och vakenhet. Ljusverket Rosarios morsekodade meddelande “Eyes Open” ”Wide Awake”, blinkar t ex det klassiska avslutningskommandot för en hypnos, som används för att ta ett subjekt ur dess hypnotiska tillstånd.

Löfström har i sina tidigare videoverk intresserat sig för loopar och speglingar, i ett icke linjärt flöde av bildinformation.

I den nya videon Crying Skyscrapers återkommer dessa temata, nu i form av en drömlik animerad åkning över husfasader. Hon tar dem vidare ut i rummet i skulpturer som Secret Garden, två ornamenterade speglar hermetiskt vända mot varandra, samt även i de nya multiplar hon visar på galleriet.

Katarina Löfström är född 1970 och bor och arbetar i Stockholm. Hon gick ut Konstfack 1997 och har även arbetat med musik och reklamfilm, bl a tillsammans med Jonas Åkerlund. 2007 visade Uppsala Konstmuseum en separatutställning med henne och samma år invigdes den permanenta ljusinstallationen Coloratura i Uppsala Konsert och Konferens, ett ljusverk som visualiserar och är aktiverat av, pågående ljudaktiviteter inne i byggnaden. För European Patent Office i München har hon gjort den permanenta ljusinstallationen Rosario, som galleriet visar en mindre version av. Hon har också under de senaste åren visats i utställningar på Künstlerhaus Bethanien, Berlin, där hon hade Iaspis ateljéstipendium 2003, samt Kiasma, Helsingfors, Tramway i Glasgow och Kunsthaus Graz.


SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP