Berlin 00:00:00 London 00:00:00 New York 00:00:00 Chicago 00:00:00 Los Angeles 00:00:00 Shanghai 00:00:00
members login here
Region
Country / State
City
Genre
Artist
Exhibition

Andréhn-Schiptjenko: Katrine Helmersson Cherchez la femme - 20 Feb 2010 to 21 Mar 2010

Current Exhibition


20 Feb 2010 to 21 Mar 2010
Hours: Tuesday - Friday 11 a.m.- 6 p.m
Saturday - Sunday noon - 4 p.m
Andréhn-Schiptjenko
Hudiksvallsgatan 8
Stockholm
Sweden
Europe
p: +46 (0)8 612 00 75
m:
f: +46 (0)8 612 00 76
w: www.andrehn-schiptjenko.comKatrine Helmersson
Untitled, 2010, mdf, graphite powder, latex paint, 237 x 31 cm
123
Web Links


Andréhn-Schiptjenko

Artist Links

Artists in this exhibition: Katrine Helmersson


Cherchez la femme
Katrine Helmersson at Andréhn-Schiptjenko
February 20 – March 21, 2010


Andréhn-Schiptjenko has the pleasure of presenting Cherchez la femme, Katrine Helmersson’s first solo exhibition in Stockholm since 2003. The exhibition opens February 20, 5 -8 pm and runs through Sunday March 21.

The expression ”Cherchez la femme!” originates from Alexander Dumas the elder’s novel Les Mohicans de Paris, published in 1854. Its original meaning – that behind every crime or odd behaviour in any man there is a woman he wishes to impress or has an illegitimate affair with – has with time become the cliché of ”the woman behind it all” and the supposedly omnipresent tension between the sexes. The dichotomy of male and female and the culturally established ideas surrounding it is a field that Helmersson continuously reflects upon and explores in her œuvre.

The new exhibition consists of series of objects and sculptures in organic shapes and forms where hard is juxtaposed with soft, black with white, round with sharp, iron with wood. The works associate to original forms or religious artefacts from indigenous peoples. Helmersson’s travels, including trips to Mali and stays with the Dogon-people, have served as inspiration. The artist succeeds in infusing shapes and materials with potent yet undefined emotional content, where the physical shapes communicate what we know but cannot verbalise. A political stand-point or fact is given physical shape, as in her breakthrough works La Société Phallocentrique or La Veuve (Wanås castle 1992 and 2001).

Helmersson is born 1958 and lives and works in Stockholm. She had a major breakthrough to a larger audience in the early 1990’s with striking sculptures using phallic and breastlike shapes. Her most recent larger solo-exhibition took place at Uppsala Konstmuseum in 2005.


Cherchez la femme
Katrine Helmersson på Andréhn-Schiptjenko
20 februari – 21 mars 2010


Andréhn-Schiptjenko har nöjet att presentera Cherchez la femme, Katrine Helmerssons första separatutställning i Stockholm sedan 2003. Vernissage äger rum lördag 20 februari kl 17-20 och utställningen pågår t o m söndag 21 mars.

Uttrycket ”Cherchez la femme!” förekom för första gången i Alexander Dumas d. äldres roman Les Mohicans de Paris från 1854. Dess ursprungliga betydelse - att bakom varje brott eller underligt beteende hos en man finns en kvinna som han har en illegitim kärleksaffär med eller vill imponera på – har med tiden kommit att stå för klichéer om ”kvinnan bakom allt” och den allestädes närvarande spänningen mellan könen. Dikotomin manligt-kvinnligt och de kulturellt betingade idéerna kring den är ett fält som ständigt intresserar Helmersson och som bearbetas och synliggörs i hennes konstnärsskap.

Utställningen är en serie objekt och skulpturer i organiska former där hårt ställs mot mjukt, svart mot vitt, runt mot spetsigt, järn mot trä. Verken ger associationer till urformer eller religiösa artefakter från ett naturfolk. Inspiration till verken har hämtats bla från resor till Mali och vistelser hos Dogon-folket. Helmersson laddar former och material med ogripbara känslor, den fysiska formen kommunicerar det vi vet finns men ej kan formulera. Ett politiskt ställningstagande eller konstaterande får fysisk form, som i genombrottsverken La Société Phallocentrique och La Veuve (Wanås 1992 och 2001).

Helmersson är född 1958 och slog igenom under 1990-talet med sina slående fallos- och bröst-formade skulpturer. Hennes senaste större separatutställning ägde rum på Uppsala Konstmuseum 2005 och hon har också gjort större utsmyckningsuppdrag på bl a Umeå Universitet samt Linköpings Universitetssjukhus.
SIGN UP FOR NEWSLETTERS
Follow on Twitter

Click on the map to search the directory

USA and Canada Central America South America Western Europe Eastern Europe Asia Australasia Middle East Africa
SIGN UP for ARTIST MEMBERSHIP SIGN UP for GALLERY MEMBERSHIP